Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van de website Design Museum Huis Dedel

Algemeen
Door onze website te bezoeken, aanvaard je de voorwaarden zoals die zijn vermeld. Indien je niet akkoord bent met onze voorwaarden, dien je onze website direct te verlaten.
De inhoud van onze website is met zorg geschreven. DMD spant zich in om de gegevens op de website correct en actueel te laten zijn en blijven. Dit laat onverlet dat onze website onjuiste gegevens kan bevatten. Daarom zijn beslissingen die je op basis van de informatie op onze website neemt, altijd voor zijn eigen rekening en risico. Hyperlinks naar andere websites worden als service aan de gebruiker aangeboden. DMD aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van het gebruik van deze hyperlinks of het bezoeken van die websites.

Copyright
Het is niet toegestaan het materiaal op deze website te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder vooraf- gaande schriftelijke toestemming van DMD of rechtmatige toestemming van de rechthebbende, tenzij aangegeven.

Nederlands recht van toepassing
Op deze internetsite en deze gebruiksvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Indien anderstalige versies van deze gebruiksvoorwaarden verschillen bevatten ten opzichte van de Nederlandse versie, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website kunnen ontstaan.