Word vriend!

Als vriend van Design Museum Huis Dedel steun je het behoud van het monumentale gebouw en maak je het tentoonstellingsprogramma mogelijk. Met een jaarlijkse bijdrage stimuleer je bovendien de ontsluiting en verbreding van de collectie. Als dank voor uw steun verwelkomen we u graag op evenementen en lezingen waar ruimte is om uw kennis op het gebied van grafische vormgeving te verrijken en in gesprek te gaan met andere bewonderaars. Uw bijdrage is onmisbaar.

Wanneer u vriend wilt worden, stuur dan een mail naar info@designmuseumdedel.nl

Particulieren
Wanneer je vriend wilt worden als particulier maak dan minimaal € 50,00 per kalenderjaar over op bankrekening NL53RABO 0327 1840 78 t.n.v. Stichting Vrienden van Huis Dedel en stuur een e-mail met je adres en belangstelling naar info@designmuseumdedel.nl.

Bedrijven
Wanneer je vriend wilt worden als bedrijf maak dan minimaal € 100,00 exclusief 21% BTW per kalenderjaar over op bankrekening NL36RABO 0327 1865 18 t.n.v. Stichting Design Museum Dedel en stuur een e-mail met je naam, adres en belangstelling naar info@designmuseumdedel.nl. Je ontvangt dan van ons een rekening.

ANBI
Design Museum Dedel is fiscaal gerangschikt als culturele ANBI (algemeen nut beogende instelling) en betaalt dus geen belasting over je bijdrage. Wil je meer weten over fiscaal vriendelijk schenken? stuur dan een mail naar info@designmuseumdedel.nl.

Nalaten
Wil je ons opnemen in je testament? Vraag dan je notaris de volgende zinsnede op te nemen: Ik legateer aan de te Den Haag gevestigde Stichting Vrienden van Huis Dedel, KvK 70415625 een bedrag groot * euro.

Schenken
Wil je iets schenken voor de collectie stuur dan een foto met nadere informatie van de objecten naar info@designmuseumdedel.nl. Vaak is de waarde van hetgeen geschonken wordt aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.