Restauratie

Het museum is gevestigd in Huis Dedel uit 1642. Het pand vraagt om continu onderhoud en diverse interieur onderdelen worden in fasen hersteld.

Het dak
Het dak is gedekt met oudhollandse dakpannen. Deze dakpannen zijn kenmerkend voor historische huizen als deze en dienen daarom zoveel mogelijk bewaard te blijven. Ze worden uitgesorteerd en schoongemaakt waarna de bruikbare dakpannen worden teruggeplaatst.

De lantaarn die zorgt voor daglicht in het trappenhuis is een project op zich. De ramen moeten worden vervangen en het stucwerk gerestaureerd. Een spannende klus, vooral omdat de lantaarn niet alleen het hoogtepunt van het huis maar ook het hoogste punt van het huis is.

Duurzaam bouwen is erg belangrijk. Helaas is dit soms lastig omdat authenticiteit en duurzaamheid niet altijd hand in hand gaan. In dit geval wordt een deel van het dak, dat vanaf de straat niet zichtbaar is plat afgedekt zodat daar zonnepanelen op kunnen worden geplaatst. Hiermee wordt het huis een stuk duurzamer gemaakt maar behoud het nog wel alle monumentale elementen.

planning zomer 2019
status in restauratie
bekijk fotoserie

1e fase

Het dak
Het dak is gedekt met oudhollandse dakpannen. Deze dakpannen zijn kenmerkend voor historische huizen als deze en dienen daarom zoveel mogelijk bewaard te blijven. Ze worden uitgesorteerd en schoongemaakt waarna de bruikbare dakpannen worden teruggeplaatst.

De lantaarn die zorgt voor daglicht in het trappenhuis is een project op zich. De ramen moeten worden vervangen en het stucwerk gerestaureerd. Een spannende klus, vooral omdat de lantaarn niet alleen het hoogtepunt van het huis maar ook het hoogste punt van het huis is.

Duurzaam bouwen is erg belangrijk. Helaas is dit soms lastig omdat authenticiteit en duurzaamheid niet altijd hand in hand gaan. In dit geval wordt een deel van het dak, dat vanaf de straat niet zichtbaar is plat afgedekt zodat daar zonnepanelen op kunnen worden geplaatst. Hiermee wordt het huis een stuk duurzamer gemaakt maar behoud het nog wel alle monumentale elementen.

planning zomer 2019
status in restauratie
bekijk fotoserie

fase

De gevels
De ramen en kozijnen vertonen de gebreken die je na eeuwen gebruik mag verwachten. Door de zon hebben vooral de ramen en kozijnen aan de voorgevel het erg zwaar, sommige onderdorpels en roedes zijn door rot aangetast. Vroeger werd vensterglas nog met de hand getrokken, nu is alles machinaal. Omdat dat oude glas nog in Dedel aanwezig is proberen we zoveel mogelijk de oude ramen te restaureren. Als dit is hersteld worden de kozijnen geschilderd en kunnen ze weer een tijd vooruit.

planning zomer 2019
status in restauratie
bekijk fotoserie

2e fase

De gevels
De ramen en kozijnen vertonen de gebreken die je na eeuwen gebruik mag verwachten. Door de zon hebben vooral de ramen en kozijnen aan de voorgevel het erg zwaar, sommige onderdorpels en roedes zijn door rot aangetast. Vroeger werd vensterglas nog met de hand getrokken, nu is alles machinaal. Omdat dat oude glas nog in Dedel aanwezig is proberen we zoveel mogelijk de oude ramen te restaureren. Als dit is hersteld worden de kozijnen geschilderd en kunnen ze weer een tijd vooruit.

planning zomer 2019
status in restauratie
bekijk fotoserie

fase

De tuin
Helaas is de tuin in de loop der eeuwen grotendeels verloren gegaan. Vanuit de tuin was er zicht op de Grote Kerk. Aan het eind van de tuin stond een koetshuis maar daar staat nu een kantoorkolos. De entree van het museum zal in de toekomst via de tuin lopen om het museum ook voor mindervaliden toegankelijk te maken. Uiteindelijk is het de bedoeling ook de tuin weer zo veel mogelijk in ere te herstellen.

planning zomer 2020
status nog niet gestart
bekijk fotoserie

3e fase

De tuin
Helaas is de tuin in de loop der eeuwen grotendeels verloren gegaan. Vanuit de tuin was er zicht op de Grote Kerk. Aan het eind van de tuin stond een koetshuis maar daar staat nu een kantoorkolos. De entree van het museum zal in de toekomst via de tuin lopen om het museum ook voor mindervaliden toegankelijk te maken. Uiteindelijk is het de bedoeling ook de tuin weer zo veel mogelijk in ere te herstellen.

planning zomer 2020
status nog niet gestart
bekijk fotoserie