Kennisknooppunt

De gedachte om als kennisinstituut van vormgeving te kunnen optreden staat voorop. Dit komt voort uit de signalering dat er heel veel geweldige verzamelingen over de hele wereld te vinden zijn, maar dat het toch lastig blijft om als buitenstaander toegang tot al deze verzamelingen te krijgen. Er moet een plek zijn waar al dit waardevolle en belangrijke erfgoed wordt verzameld en vooral wordt gedeeld. Dit zal Design Museum Huis Dedel bewerkstelligen door het opstellen en ondersteunen van gemeenschappelijke onderzoeksprogramma’s met bijvoorbeeld universiteiten, hogescholen, culturele instellingen en archieven. Deze onderzoeken zullen worden gedeeld met de wereld, dit erfgoed moet zichtbaar zijn!