ANBI Vrienden van huis Dedel

Stichting Vrienden van Huis Dedel
KvK nummer: 70415625
RSIN nummer: 858310715

Bezoekadres
Prinsegracht 15 2512
EW Den Haag

Postadres
Postbus 176
1250 AD Laren

Webadres
https://www.designmuseumdedel.nl

Bestuur van de stichting
Martijn F. Le Coultre, voorzitter
Max-Pieter Fränkel, secretaris/penningmeester, board@designmuseumdedel.nl 
Anna Zinkweg, lid

Medewerkers
Er zijn geen medewerkers.

Beloning
De bestuurders krijgen geen vergoeding.
Er wordt gewerkt met vrijwilligers.

Financiële verantwoording
De stichting is opgericht in december 2017 en heeft in 2018 geen activiteiten ontplooid. Een jaarrekening is derhalve nog niet opgemaakt.

Uit de oprichtingsstatuten
De stichting heeft ten doel het behoud en de exploitatie als museum van Huis Dedel aan de Prinsegracht 15 te Den Haag te ondersteunen.

Beleidsplan
Teneinde haar doelstelling te verwezenlijken zal de stichting actief werven onder particuliere belangstellenden teneinde financiële ondersteuning te verkrijgen.

Missie
Het uiteindelijke doel is om te komen tot een afgeronde restauratie en renovatie van Huis Dedel en een sluitende exploitatie van het museum. Zodra die doelstellingen verwezenlijkt zijn richt de stichting zich op het aanleggen van een steunfonds als buffer in moeilijke tijden en het verstrekken van subsidie ter verwezenlijking van de doelstellingen van de Stichting Design Museum Dedel.